Чорбоғ

ШИНОСНОМАИ ҶАМОАТИ ДЕҲОТИ «ЧОРБОҒ» ШАҲРИ ИСТАРАВШАН, ВИЛОЯТИ СУЩД

Ҷамоати деҳоти «Чорбощ» 1 марти соли 1978 ташкил шудааст. Масоҳати умумии Ҷамоати дехот «Чорбощ» 10800 м2, шумораи ахолӣ ба 01.01.2017 сол. 18168-нафар аз он чумла : мардхо-9199- нафар, занҳо-8969- нафар мебошад.

Шумораи ахолй аз руй тахсилот ,тахсилоти олй-361 нафар,

тахсилоти миёнаи касби ( техникум) 281-нафар, таҳсилоти миёнаи умуми-5151- нафар, асоси 9-сола 792-нафар.Бо тахсилоти ибтидой 1267-нафар,бе дарачаи маълумот ( бе маълумот) 90-нафар мебошад.

Кобили мехнат 9814-нафар аз он чумла,кор мекунад 5246-нафар,

муваккатан бекорон 551-нафар,нафақагирон 989-нафар мебошад.

Миллатхо; точикон-2068-нафар 11%,узбекон-16009-нафар

88 %,дигар миллатхо 91-нафар 0,05 % зиндаги мекунад.

Дар худуди Чамоат корхонахои саноатӣ, сохтимонӣ, муассисахои

роҳ ва энергетикӣ фаъолият надорад.

КИШОВАРЗӢ

Дар худуди Ҷамоати дехот майдони умуми 6022 замини корам-6483га ,мавчуд буда аз он заминхои обй -1102 га, нихолхои бисёрсола 274 га, аз он бог 189,6, ток 31,11, тут 52,0 га чарогох 12,37, лесаполос 142га, зери об 45,86 га, зери рох 43,03га, зери сой 14,40, дигар заминхо 182,30, кишти галладона-2442-га, кишти картошка-280,0 га, кишти сабзавот-77га, кишти полези -0,07 га, заминхои наздихавлиги-380-га,шумораи хочагихои дехконй (фермери ) -582-адад, шумораи чорвои калони шохдор дар хамаи категорияхои хочагидорӣ ахоли -6119- сар; аз он ҷумла модагов 3456-сар,гусфанду буз 12138-сар, асп-62 сар,парранда 7830-адад, дар хочагихои дехкони 323 сар моли калони шохдор, аз он чумла модагов 84 сар, гусафанду буз 617 сар, асп 18-сар, музди миёнаи мехнат дар соха 200-сомони мебошад.

АЛОҚА

Дар Чамоати дехот 3-адад нуктаи алокаи байналхалкии мохворавӣ ( ширкатхои алокаи мобилй ) « Сомонком» ,Белайн ва Вавилон фаъолият дорад. Шуъбаи алока 3-адад, шумораи коргарон ва хизматчиёни соха 1-нафар мебошад.

ХОҶАГИИ КОММУНАЛӢ

Чамоати дехот ба масофаи 5,6км бо хати оби нўшоки таъмин карда шудааст.1-то мехмонхона фаъолият мебарад,ҷой дар мехмонхона 25-то мебошад.Шумораи коргарони ин соха 3-нафар

мебошад.Музди мехнат 250 самонӣ.

Дар Чамоати дехот сохаи хизматрасонй 5-нуқтаи сартарошхона,

8-нуктаи муассисахои хуроквори, 14-адад нуктаи савдо фаъолият

мебаранд.Шумораи коргарону хизматчиёни соха 27-нафар мебошад

МАОРИФ

Дар Ҷамоати дехот 3-адад мактабҳои тахсилоти умумӣ, дар он

3709-нафар хонандагон мехонанд.Шумораи умумии омузгорон

207-нафар мебошад.

Аз чумла; бо маълумоти олй -187 нафар,бо маълумоти миёнаи

махсус-42-нафар,музди миёнаи меҳнат-840 сомонӣ мебошад.

ФАРҲАНГ

Дар худуди Ҷамоати деҳот клубхо 1-адад,чой нишаст-54 ҷой, китобхонахо -2 адад, фонди китобҳо-4500 адад музди миёнаи мехнат -400 самонӣ 00 дирам мебошад.

ТАНДУРУСТӢ

Дар чамоати дехот шуморои бунгоҳҳои тиббӣ -3 адад, шумораи табибон -30 нафар. Барои 10000 нафар ахоли 12 нафар табибони маълумоти олӣ ва 20-кормандони миёнаи тиббӣ хизмат мерасонанд. Музди миёнаи моҳонаи соҳа -520 сомони мебошад. 1- адад беморхонаи нохиявии №2 Чорбощ, 1-адад Маркази Саломатии деҳаи Чорбощ, 3 – хонаи саломати фаъолият менамояд.

ВАРЗИШ

Дар Чамоат варзошгоҳҳо (хамагӣ) 3 адад толорҳои варзишӣ. Шумораи коргарон 6 –нафар,майдончахои баскетболи 2 адад, майдончахои волейболи 4 адад. Шумораи варзишгарони унвондор 8- нафар , хамагӣ дар чамоат 260- варзишгарон зиндаги ва кору фаъолият доранд.

Дар чамоати дехот шахсони баруманд Сангинов Чурабек, Усмонов Кобилҷон, Азимов Вайдулло, Улмасова Инобат, Примов Чамшед, , Мухторов Ибодулло, Мустафокулов Абдугани, Бойназаров Абдуганӣ, Маматкулов Озодкул, Ниёзов Миргиёз, Улмасова Раънохон ва щайраҳо.

Раиси собикадорони чанги мехнат Азимов Щайбулло.

Раиси чанговорони байналмилал Чумаев Мурод

Дар Чамоат сабти асноди холати шахрвандӣ фаъолият бурда истода дар соли 2016 , 564- адад таваллуд, 159- адад никох, 51- адад вафот ба қайд гирифта шудааст.

Буҷети чамоат ва ичроиши он дар соли 2016 144288 сомони мебошад. 213- нафар оилахои камбизоат кумакпули мегиранд. Ба холати 01.01.2017 сол 729-нафар шаҳрвандони ҷамоат дар муҳоҷират ба мамалакатҳои хориҷии кишвар мебошанд.

Дар Ҷамоати деҳоти «Чорбощ» аз ҳизбҳои сиёсӣ ҲХДТ ва ҲКТ фаъолият дорад.

Дар чамоат 1 адад масҷиди ҷомеъ ва 5 адад масчидхои панчвакта фаъолият дорад.

  1. дехаи Чорбог II – 1 адад –Баротов Нумонҷон
  2. дехаи Чорбог I– 2 адад – Ҳомидов Рахматулло, Аброров Ата
  3. дехаи Майдонча – 1 адад – Акрамов Хайрулло
  4. дехаи Варсик – 1 адад – Абдуллоев Абдухофиз
  5. дехаи Найман – 1 адад – Абдумавлонов Сайфиддин

Аз Ҷамоати деҳоти «Чорбощ» ба мачлиси вакилони шахри Истаравшан Шарипов О. ва Мирзобобоев.А. вакил интихоб шуда, фаъолияти корӣ бурда истодаанд.

Ҷамоати деҳот бо ташкилоти байналхалкии АКТЕД ва ташкилотҳои амонатии қарзи хурдӣ «ИМОН» ,»АРВАНД» ва ЭСХАТА, хамкорӣ дорад.

Ба даъвати баҳорона ва тирамоҳии ҷавонон ба сафи кувваҳои мусаллах 42- нафар 120 % таъмин карда шуд.

Риояи Қонун ва санаду меъёрҳои ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳот зери назорати доимӣ мебошад.

РУЙХАТИ

Хизматчиёни давлатии Чамоати дехоти «Чорбог» ,

ки айни хол дар вазифахои гуногун хизмати давлати фаъолият бурда истоданд.

б\т Насаб,ном ва номи падар Вазифа Телефон
Соли таваллуд сурога
1. Пулотов.М.И. Раиси Чамоат 03,03.1978 Д.Чорбог 92-9204177
2. Почоев.С.И. Муовини раиси Чамоат 01.02.1956 Д.Чорбог 92-9994295
3. Турсунов.Т.Ф. Котиби Чамоат 18.03.1958 Д.Варсик 92-9994290
4. сармутахасиси (мухандиси заминсоз)
5. Сулаймонов.Р. Сармуахасис оид ба корхои дин 05.05.1958 Д.Чорбог 92-9996495
6. Кароматов.Ш.Б. Сармутахасис – сармухосиб 23.09.1962 Д.Майдонча Надорад
7. Чалилов.Р.К. Мутахасис пешбар 15.07.1968 Д.Чорбог 92-9993781
8. Муминов.П.У. Мутахасис пешбар 26.02.1975 Д.Варсик 92-9994347
9. Холмуродов.Р.К. Нозири мизи харбй 31.06.1975 Д.Чорбог 92-7548190
10. Юлдошев.Х. Мутахасис 0312.1958 Д.Чорбог 92-8698268