Қалъачаи калон

ШИНОСНОМАИ
ҶАМОАТИ ДЕҲОТИ «ҚАЛЪАЧАИ КАЛОН»

Ҷамоати деҳоти «Қалъачаи Калон» бо Қарори Шӯрои Олии Ҷумхурии Шӯравии Сосиалистии Тоҷикистон № 730 аз 4.03.1980 ташкил шудааст.
Аз моҳи декабри соли 2012 дар асоси Қарори Маҷлиси Олии Маҷлиси Намояндагони Ҷумхурии Тоҷикистон ҷамоати деҳот ба «Қалъачаи Калон» иваз карда шуд.
Ҷамоати деҳоти «Қалъачаи Калон» бо шаҳри Истаравшан, чамоатхои дехоти Гули Сурх, Чавкандак, Калъаи Баланд, Чорбоғ ва Нофароч хамсархад мебошад.
Масоҳати умумии ҷамоат 476 га, шумораи аҳоли ба 01.01.2017 16612 нафар, аз он ҷумла: мардҳо – 8038 нафар, занҳо – 8574 нафар мебошад. Муҳоҷирони меҳнати 616 нафар ва аз он 57 нафарашон занон мебошанд:

МувофиҚи деҳаҳо:     хоҷаги         аҳоли
д.Калъачаи Калон      1845              8861
д.Сандагундак             285                1441
д.Саричияк                   87                  478
д.Сурхи                          265                1205
д.Обчувоз                     368                2017
д.Болгали                     315                 1754
шахраки Дилш           73                   497
шахраки Гули Сурх   59                   359

Ҷамъ:                              3297              16612

Шумораи ахоли аз руи тахсилот: тахсилоти оли – 1160 нафар, тахсилоти миёнаи касби (техникум) 605 нафар, тахсилоти миёнаи умуми – 7188 нафар, асоси (9-сола) – 3350 нафар. Бе дарачаи маълумот (бе маълумот аз 18 боло) – 310 нафар мебошад.
Кобили мехнат 6538 нафар, аз он чумла: кор мекунад 2829 нафар, муваккатан бекорон 2450 нафар, нафакагирон 1122 нафар мебошанд: миллатхо: точикон 14843 нафар 95,6 фоиз, узбекон 1765 нафар 4,3 фоиз, русхо 4 нафар 00,8 фоиз.
Дар худуди чамоат корхонахои саноати, сохтмони, муассисахои рохи ва энергетики фаъолият надорад.

КИШОВАРЗӢ

Дар худуди чамоат ба 20 сентябри соли 2016 масохати умуми заминхо 3102,64 га аз он чумла заминхои корам 1510 га-ро ташкил медихад, 94,56 га дарахтони бисҳёрсола, 1270 га чарогоххо, 394 га заминхои наздихавлиги, 19,57 га чангалу бешазор, 166,02 га заминхои зери об, 82,03 га роххои чорвогузар, 30 га зери сохтмон ва 116,55 га дигар заминхо мебошад, Асосатсияхои х/д обц «Уротеппа» ва «Уротеппа-1». шумораи хочагихои дехкони (фермери) – 225 адад.
– шумораи чорвои калони шохдор ( дар хамаи категорияхои хочагидори) – 2965 сар, аз он чумла: гов 970 сар, гусфанду буз 2771 сар, парранда 1730 адад, музди миёнаи мехнат дар соха 260 сомони.(замима мегардад)
Мувофики маълумотхои омори дар чамоати дехоти «Калъачаи Калон» то 1.01.2016 -ум наклиёти автомобили ба кайд гирифташуда 1916 адад автомобили сабукрав, 241 адад автомашинаи боркашон, 63 адад микроавтобусхо мебошад.
Дар чамоати дехоти «Қалъачаи Калон» 180,2 километр роххои автомобилгард мавчуд буда, аз онхо 20,8 км роххои автомобилгарди умумии ахамияти Чумхурияви,14,3 км роххои автомобилгарди шахрак ва дехахо мебошад.
Аз руи намуди фарш 89 км аз асфалти гарм, 58 км аз омехта шагалу мум, 68 км хоки мебошад.

АЛОКА ва ХИЗМАТРАСОНИ

Дар чамоати дехот шуъбахои алока 1 нукта, шумораи коргарон ва хизматчиёни соха 1 нафар, музди миёнаи мехнат – 260 сомони, масохати хатти водопровод 27 км, масофаи хатти канализатсия 6 км, шумораи коргарону хизматчиёни соха – 3 нафар, музди миёнаи мехнат – 260 сомони, шабакахои обёрикунандаи байни хочаги 6 км, канали магистрали чуйборхо 25 км, шабакаи обёрикунандаи дохили хочаги 40 км, чоххои амуди 8 то, шумораи коргарону хизматчиёни соха 20 нафар, музди миёнаи мехнат 260 сомони. Шумораи муассисахои хизматрасони 51 нукта, хизматрасони ба ахоли 15 то, муассисахои хуроквори – 15 нукта. Шумораи нуктахои савдо 21 нукта дуконхо. Шумораи коргарони хизматрасони соха 153 нафар, музди миёнаи мехнат 260 сомони мебошад.

МАОРИФ

Дар чамоат шумораи хонандагон 3350 нафар, аз чумла 1589 духтарон ба тахсил фаро гирифта шудаанд, мактабхои тахсилоти умуми 3 адад тахсилоти хатми 1 адад, Шумораи гимназия 1 адад, богчаи кудакон бо чалби 65 нафар кудакон.
Шумораи омузгорон 187 нафар фаъолият доранд, ки 60 нафарашон занхо мебошанд.
Аз чумла: бо маълумоти оли 172 нафар, бо маълумоти миёнаи махсус 15 нафар, эхтиёчот ба омузгорон 33 нафар, музди миёнаи мехнат 454 сомони мебошад.

ФАРХАНГ

Ба сокинони дехоту шахракхо 2-китобхонаи оммави, бо фонди умумии 6000 адад китоб, 2-нафар китобдорон дорои маълумоти оли мебошанд, шумораи коргарону хизматчиёни соха 2 нафар музди миёнаи мехнат 380 сомони мебошад.
Фарханги чамоати дехот бо мавзеъхои истирохатию фарогатии «Осоишгохи Уротеппа» ва истирохатгохи «АВЕСИНА» фаъолият доранд
Дар ин чо ёдгорихои таърихи ба монанди , «Макбараи Эшони Шахид», «Кабри Рустамбек», «Мазори Хучаи ғарибон» «Ғори чиллахона», чашмаи Кутурбулок, чашмаи Уштур, мазори Калласухта мавчуданд.
Дар чамоат гурухи чавони овозии «Нодир» фаъолият мебарад.
Дар худуди чамоат шахсони сохибхунари карнайнавозон, дойрадастон фаъолият мебаранд.

ТАНДУРУСТИ

Дар худуди чамоати дехот 1-маркази саломати, 4-хонаи саломати мавчуд аст, ки ба 16226 нафар ахоли хизмат мерасонанд.
Дар муассисахои табобати 9 нафар мутахассисони маълумоти олидор, 60 нафар кормандон бо маълумоти миёнаи махсуси тибби фаъолият мебаранд барои 16226 нафар ахоли духтур 60- нафар, кормандони миёнаи тибби ба 16226 нафар ахоли 36 нафар, музди миёнаи мехнати 424 сомони.
Дар муассисахои тиббии чамоати дехот духтури амрози даруни барои калонсолон ва духтури амрози занона намерасад.

ВАРЗИШ

Дар чамоат варзишгоххо дар мактабхои тахсилоти умуми 6 адад ва 2 адад дар дехаи Обчувоз ва шахраки Дилшод буда дар он чои нишаст 200 чой мебошад.
Толорохои варзиши 2 адад буда, онхо низ дар мактабхо чойгиранд. Майдончахои волейбол 4 адад. Музди миёнаи омузгорони варзиш 454 сомониро ташкил медихад.
Татбики Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи танзими
анъана ва чашну маросимхо»:
Комиссияи танзими анъана ва чашну маросимхои чамоати дехоти Калъачаи Калон фаъолият менамояд.
Тую маросимхо зери назорати комиссия доимии чамоати деҳот қарор дорад. Тую маросимҳо дар асоси Қонуни Чумҳурии Точикистон «Дар бораи танзими анъана ва чашну маросимҳо» барпо мегардад.
Оиди вазъи кор доир ба сабти асноди шахрвандии Чамоати дехоти «Калъачаи Калон» дар асоси Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи бакайдгирии давлатии асноди ҳолати шаҳрвандон» ва Кодекси Оилаи Чумҳурии Точикистон амали менамояд.
Сабти асноди холати шахрванди бо шахсони рузгордида марказхои саломати алокаи зич доранд ва хамкори менамоянд.
Дар соли 2016 тибҚи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҚайдгирии давлатии сабти асноди ҳолати шаҳрвандон» – 162 чуфт навхонадорон, 455 нафар кудакони навзод, 72 нафар фавтидагон ба кайд гирифта шудаанд.
Дар чамоати дехот ХХДТ, Ҳизби Коммунисти Точикистон фаъолият доранд.
Дар худуди чамоати дехот масчиди чомеъ фаъолият надорад,
9 – масчидхои намози панчвакта фаъолият менамоянд.
1. Масчиди панчвактаи гузари Сой – Бузургов Худоёрхон
2. Масчиди панчвактаи гузари Миёна – Усмонов Саидголиб
3. Масчиди панчвактаи гузари Сойча – Зайниддинов Акмалиддин
4. Масчиди панчвактаи гузари Боло – Ихтиёров Бахриддин
5. Масчиди панчвактаи дехаи Сандагундак – Бакоев Абдумумин
6. Масчиди панчвактаи дехаи Саричияк – Салимов Анвар
7. Масчиди панчвактаи шахраки Дилшод – Сиддиков Хомидчон.
8. Масчиди панчвактаи гузари Себзор – Исоев Хайруллохон .
9. Масчиди панчвактаи ш. Гули Сурх – Почокалонов Карим.

Дар худуди чамоат вакилон ба мачлиси вакилони вилояти Сугд Üаснов Ҷ, вакилон ба мачлиси вакилони халкии шахри Истаравшан Шодиев С, Абдуво³идов Т, Хусейнов А.
Вакилон ба мачлиси вакилони чамоат 21 нафар буда аз он 2 нафар занон мебошанд
Чамоат ва ташкилоту муассисахои худуди он ба ташкилотхои байналхалкии «Актед» ва «Сугдагросервис» хамкори дорад.
Ин ташкилот бо маблаггузори ва бо нурихои минерали таъмин кардани хочагихои дехконии худуди чамоат хамкори менамояд.

Шакли идоракуни.

Мақоми худидоракунии маҳалли – Чамоат аз 21 нафар вакилон, ки аз чониби интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихобгардида иборат мебошад. Аз ҳисоби вакилон Шўрои Чамоат иборат аз 9 нафар интихоб шудаанд, ки моҳе на кам аз як маротиба мачлисҳои худро доир менамояд. Дар мачлисҳои он раис, муовинон, котиб, як нафари намояндагон аз маҳалҳо, соҳаҳои кишоварзи , маориф ва тандурусти аъзо мебошанд. Аз тарафи мачлиси Чамоат Шўро, комиссияҳо ва дастгоҳи ичроияи Чамоат ташкил карда шудааст.
Бинои Чамоат дар бинои собик идораи хочагии давлатии «Уротеппа» аз соли 2008 чойгир шудааст.Аз рўи штати кори дар Чамоат 10 хизматчии давлати ва 4 нафар коргарони техники (шартномавц), чамъ 13 нафар фаъолият доранд. Дар Чамоат 3 адад компютер таъмин мебошад.
Фаъолияти вакилон ва комиссияҳои Ҷамоат

Дар Ҷамоати деҳот 21 ҳавзаи интихоботц мавҷуд буда, шумораи умумии интихобкунандагон 10137 нафар мебошанд.

Маълумот оид ба ҳайати сифатии вакилони Ҷамоати деҳот:

Шумораи вакилон

Аз он ҷумла занон

Мил-лат

Маълумот

Ихтисос

Синну сол

Тоҷикон

+збекон

Олц

Олии нопурра

М/махсус махммахсус

М/умуми

Кишоварз

Мухандис

Омӯзгор

ҲуҚуҚшинос

Табиб

Дигар

То 30 сола

31-40 сола

41-50 сола

51-55 сола

56-60 сола

Аз 60 боло

21

2

19

2

18

2

1

4

1

3

1

1

8

5

3

5

6

2

Бо Қарори маҷлиси дуюми вакилони Ҷамоати деҳоти «Қалъачаи Калон» (даъвати I) аз 18 марти соли 2015 № 7 комиссияҳои доимии зерин таъсис дода шуда, то ба имрӯз фаъолият доранд:

Комиссияи доими оид ба танзими анъана ва чашну маросимхо,кор бо занону чавонон,варзиш ва сайёхи бо 4 нафар аъзо;

Комиссияи доими оид ба маориф,фарханг,тандурусти,варзиш ва бо 4 нафар аъзо;

Комиссияи доими оид ба Қонуният, мудофиа,муҳофизати тартиботи ҷамъиятц ва ³ифзи ³уrуrи кeдак бо 4 нафар аъзо;

Комиссияи доими оид ба тараrrиёти иrтисодb,будxет,хоxагии rишлоr,рушди сохибкорb бо 4 нафар аъзо;

Комиссияи доими оид ба хоxагии манзилию рифоb,истифодаи замин,хизматрасонb,иxтимоb-маишb бо 4 аъзо фаъолият дорад.

Хисоботи чорво мувофики хочагихои дехкони.

Б/Т

Номгуи хочагиихо

МКШ

модагов

Моли

майда

Аз он

меш

1.

Уротеппа

51

13

144

85

2.

Абдукаюмбобо

1

1

3.

Афросиёб

6

1

32

15

4.

Аминпахлавон

3

3

4

5

Абдуманонбобо

2

1

6

Абдуназарбобо

2

1

7

Бахор

3

3

8

Богпарвар

2

1

3

9

Бобошоди

2

1

10

Боборофи

2

1

11

Бахористон

3

30

23

12

Гули Сурх

21

7

30

15

13

Голибчон

2

1

14

Дусти-1

1

2

15

Давлатчон

3

2

16

Достон

1

1

17

Икромбобо

3

1

5

18

Имомкул

1

19

Кодирчон

5

1

2

20

Мавлони

7

2

30

20

21

Мехрубон

2

1

22

МИрбакобобо

8

1

20

10

23

Муродчон

6

2

37

25

24

Неъматбобо

3

3

25

Нодир

3

1

26

Рустамчон

3

1

27

Сипар

1

28

Сафина

5

2

29

Фирузчон

5

1

30

Файзуллобобо

4

1

31

Зоиров Очил

3

32

Хочи Худойкул

3

33

Хушкадам

3

2

45

13

34

Хочибобо

12

2

35

Хушбахт-Ш

6

2

15

10

36

Хочи Садуллобой

5

1

37

Хочи Саидахмад

10

3

88

60

38

Чумабой

6

39

Шараф

2

2

40

Шухратчон

2

41

Эшонкул

4

2

Чамъ

202

62

485

286

р/т

Ному насаби сарвари хоҷагии деҳҚони

Номгӯи

хоҷагии деҳҚони

Майдони умуми (га)

1 Мирбадиев М Богот

20,56

2 Буриев Х Мехровар

19

3 Набиев Х Бахор

10,54

4 Чураев А Рухшона

6,1

5 Набиев К Хуршед

21,22

6 Ашуров Х Икромбобо

10

7 Чумаев Ф Хочи Худойкул

10,54

8 Муминов О Чумабой

30,98

9 Мавлонов З Шухратчон

9,5

10 Исломов М Шараф

38

11 Чалолорв Г Хочи Садуло

18,45

12 Додоев Х Сабза

10,9

13 Турсунов Б Муллотурсун

7,7

14 Шаропов Ф Комрон

8,58

15 Файзуллоева С Файзуллобой

3,13

16 Рофиев Ш Бобо Рофи

3,7

17 Абдувохидов Т Абдуманонбоб

6,25

18 Чумаев О Шердил

3,34

19 Мирахмонов М Хунарманд

4,05

20 Зоиров М Сарвар

3,7

21 Хасанов А Алиакпар

1,74

22 Азимова Х Мехрубон

4,32

23 Асроров М Мир

2

24 Аминов Ю Аминпахлавон

18,38

25 Эшонкулова З Эшонкул

3,03

26 Хучаназаров О Олимбобо

2,97

27 Раупов А Абдуназар

1,4

28 Фатуллоева Ш Сафина

10,24

29 Вохидов Б Достон

7,55

30 Муминов О Фирдавс_-15

10,02

31 Чабборов Ш Абдувохид

7,13

32 Сафаров Х Бобо Салим

7,4

33 Ашрапов М Миракпарбобо

4,4

34 Суфиев М Мирбакобобо

79,22

35 Акмал Асадбек

6,03

36 Курбонов Н Зарина

4,05

37 Муминов Н Бобо Махмуд

13,76

38 Махкамов С Махкамбой

6,12

39 Нарзиев Р Давлатчон

8,76

40 Пирназарова З Зухро

1,1

41 Салимов Г Темурчон

2,48

42 Назарова Б Пайгом

10,86

43 Бурхонова С Эхром

3,1

44 Ашрапов Т Пулод

3

45 Кендҷаев Имомназар «Бобо Облоназар»

8,34

46 Юлдошева Моҳира «Дурахшон»

1,03

47 Кенҷаев Турсунмурод «Шодибой-Қассоб»

1,41

48 Мирсаидов Иъомҷон «Бобо Каримҷон»

0,97

49 Маъмуров Шерали «Шерзод-Ш»

2,30

50 Марупов Раҳмонали «ХудойҚул-С»

1,0

51 Ҳасанов Маҷид «Меҳровар-1»

1,03

52 Орифов Боирҷон «Неъматҷон-О»

1,62

53 Бокалонов Қаюм «Сандағундак»

7,05

54 Ҳамза Шерозц «Шерали-Ҳ»

1,88

55 ХолиҚов Қутфулло «Бобо Хайрулло»

0,93

56 Ашрафов Мурод «Муҳибулло»

0,51

57 Шарипова Умматой «Хайрулло-С»

6,47

Нишондихандахои

шуморавии сохаи мехнат мувофики Чамоати дехоти

«Калъачаи Калон»

б/т

Номгуи нишондихандахо

Вохиди ченак

Дар холати 01.01.2016

Эъзох

1.

Шумораи умумии ахоли;

Аз чумла занхо

мардхо

нафар

16226

8388

7848

2.

Ахолии кобили мехнат-хаммаги

Аз он чумла –занхо 15-58

-мардхо 15-63 с

нафар

6538

3349

3189

3

Дар мухочирати мехнат хастанд

нафар

516

4.

Дар иктисодиёт расман кор мекунандд

нафар

2831

5.

Дар махбас мебошанд

нафар

11

6.

Бо шугли гайрирасми машгуланд . Хамаги;

нафар

3576

7

Аз он чумла:

-шумораи хонаводаги

-дар заминхои наздихавлиги

адад

нафар

3297

1648

Дар як

хонаводаги

як нафар

8

Саршумори МКШ

-Дар парвариши МКШ машгул

сар

нафар

2965

775

Ба 1-4 сар 1нафар

9

-саршумори говхо

-дар парвариши говхо

сар

нафар

970

611

Ба 1-2 сар

1-нафар

10

-саршумори бузу гусфанд

-дар парвариши бузу гусфанд

сар

нафар

2771

503

Ба 5-10 сар бузу гусф-

фанд 1 н

11

-саршумори паранда

-дар парвариши парранда

сар

нафар

1730

125

Ба 13-14 сар 1 н

13

-саршумори асп

-дар парвариши асп

сар

Ба 1 сар 1 н

Нишондихандахои

шуморавии сохаи мехнат мувофики

Чамоати дехоти «Калъачаи Калон»

б/т

Номгуи нишондихандахо

Вохиди ченак

Дар холати 01.01.2016

Эъзох

1.

Шумораи умумии ахоли;

Аз чумла занхо

мардхо

нафар

16226

8388

7848

2.

Ахолии кобили мехнат-хаммаги

Аз он чумла –занхо 15-58

-мардхо 15-63 с

нафар

6538

3349

3189

3

Дар мухочирати мехнат хастанд

нафар

516

4.

Дар иктисодиёт расман кор мекунандд

нафар

2831

5.

Дар махбас мебошанд

нафар

11

6.

Бо шугли гайрирасми машгуланд . Хамаги;

нафар

3576

7

Аз он чумла:

-шумораи хонаводаги

-дар заминхои наздихавлиги

адад

нафар

3297

1648

Дар як

хонаводаги

як нафар

8

Саршумори МКШ

-Дар парвариши МКШ машгул

сар

нафар

2965

775

Ба 1-4 сар 1нафар

9

-саршумори говхо

-дар парвариши говхо

сар

нафар

970

611

Ба 1-2 сар

1-нафар

10

-саршумори бузу гусфанд

-дар парвариши бузу гусфанд

сар

нафар

2771

503

Ба 5-10 сар бузу гусф-

фанд 1 н

11

-саршумори паранда

-дар парвариши парранда

сар

нафар

1730

125

Ба 13-14 сар 1 н

13

-саршумори асп

-дар парвариши асп

сар

Ба 1 сар 1 н