Сабристон

МАЪЛУМОТ
дар бораи Ҷамоати деҳоти Сабристон шаҳри Истаравшан

Чамоати деҳоти Сабристон дар қисми шимолу-ғарбии шаҳри Истаравшан чойгир буда, майдони умумиаш 151,2 км2 , яъне, 22,2 % и ҳамаи заминҳои шаҳрро ташкил мекунад. Аз ғарб ба шарқ 11,6 км, аз шимол ба чануб 23 км тўл кашидааст. Дар шарқ ва шимолу-шарқ Ҷамоати дехоти “Зарҳалол” шаҳри Истаравшан, дар шимол бо Ҷумҳурии +збекистон, дар ғарб бо деҳаи Ниҷонии Ҷамоати деҳоти “Ниҷони” , дар ҷануб бо шаҳри Истаравшан ва Ҷамаоти деҳоти “Гули Сурх”, ҷойгир мебошад.
Дар 3 маҳалли аҳолинишин 17562 нафар аҳоли мавчуд буда, дар ҳудуди он 986 хоҷагиҳои деҳқонии инфироди 2 корхонаҳои саноати, 23 нуқтаҳои гуногуни хизматрасони, 3 мактаб, 3 нуқтаи тандурусти фаъолият доранд.
Дар ҳудуди Ҷамоат зичии аҳоли ба ҳар як км2 190 нафар рост меояд. Захираҳои меҳнати зиёд аст.

Таърихи мухтасари Ҷамоат

1) Соли 1918 Совети депутатҳои халкии кишлоқи ба номи Фрунзе ташкил шуда, дар ҳайати он деҳаҳои Ругунд, Вогат, Яккатол, Вогат, Ҷарқӯргон, Лакат дохил мешуданд.Минбаъда деҳаҳои Лакат,Ҷаркургон ва Яккатол аз ҳайати Ҷамоати деҳоти Фрунзе бароварда шуданд. Ба ҳайати Совети кишлоқи Фрунзе деҳаи Ниҷони ҳамрох карда шуд. Дертар деҳаи Ниҷони аз ҳайати Совети кишлоқи Фрунзе бароварда шуда, ба ҷои он деҳаи Яккатол дароварда шуд. Айни ҳол ҳудуди Ҷамоати деҳот аз деҳаҳои Ругунд, Вогат ва Яккатол иборат мебошад.
2) Баъди Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1994 дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот» Совети қишлоқи «Фрунзе» ба Ҷамоати деҳоти «Фрунзе» табдил дода шуд.
3) Бо Қарори Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2012 №305 «Оид ба тағйир додани номи шаҳр, шаҳрак, деҳот ва деҳаҳои вилояти Суғд» Ҷамоати деҳоти «Фрунзе» ба «Сабристон» тағйир дода шуд.

Шумораи хонавода ва аҳоли.

б\т

Номгўи деҳа ва шаҳракҳо

Шумораи

хонавода

Ҷамъи шумораи

аҳоли ба 1.01.2017

Аз он чинси

Аз он дар муҳоҷират

Шумораи аҳолц ба 1.01.2016

мард

Зан

мард зан

1

Ругунд

1446

8653

4354

4299

58

27

2

Вогат

1090

5971

3020

2951

349

25

3

Яккатол

774

3362

1674

1688

29

4

Хамагц

3310

17986

9048

8938

436

52

17986

Мутаносибии миллатҳо: тоҷик 10996 нафар, ӯзбек 5359 нафар,

рус 2 нафар,

Теъдоди аҳолц ва қувваи қобили меҳнат (вазъи шуғлнокии шаҳрвандон):

Нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Шумора ба

1. 01.2017

1.

Хоҷагиҳои ахолии

адад

3310

2.

Ахолц (аз он чумла)

нафар

17986
Мардҳо

нафар

9048
Занҳо

нафар

8938

3.

Кўдакони то синни 14 сола

нафар

6529
Гуруҳи миёнасолон (15-62(57 барои занон) сола)

нафар

5300
Гуруҳи калонсолон (63 (58 сола) ва боло)

нафар

364

4.

Аҳолии қобили меҳнат

нафар

8916

5.

Муҳоҷирони меҳнати

нафар

436-52

6.

Аҳолии қобили меҳнати бешуғл (ҳамаи табақаҳо)

нафар

7.

Бекорон(расман бакайдгирифта)

нафар

8.

Аҳолии ба кор машғулбуда

(аз он чумла)

нафар

9150
Шумораи коргарони кироя дар соҳаи саноат

нафар

45
Шумораи коргарони кироя дар соҳаи сохтмон

нафар

595
Шумораи коргарони кироя дар соҳаи кишоварзц

нафар

501
Шумораи коргарони кироя дар соҳаи тиҷорат ва хўроки умумц

нафар

55
Шумораи коргарони кироя дар соҳаи маориф

нафар

11
Дигар соҳаҳо

нафар

1015

10.

Шумораи умумии нафақахурон

нафар

806

Муҳочирати меҳнати

Дар давоми солҳои охир мутақобилан дар мавсимҳои зимистон 5 – 7 % ва тобистон 10 -11 % и аҳолии қобили меҳнат ба муҳочирати меҳнати мераванд, ки 2-3%и онҳоро занҳо ташкил мекунад. Муҳоҷирати меҳнати манбаи муҳими даромад барои оилаҳои муҳоҷирон мебошад.

95%и муҳоҷирони меҳнати ба Федератсияи Русия . боқимонда ба давлатҳои Қазоқистон, Украина рафта, асосан дар корҳои сохтмон ва кишоварзц ҷалб мебошанд.

Саноат ва хизматрасонц.

Дар ҳудуди Ҷамоат 3 корхонаҳои саноати ва 2 субъектҳои бизнеси хурду миёна бо истеҳсоли равғани растани, орд, кунчора, сабус, маҳсулоти хишт ва хизматрасониҳои гуногун машғул аст.

Номгуи корхонаҳои саноати:

  1. ҶДММ Корхонаи хишти «Аъзами»

  2. Корхонаи асфалтбарорц.

  3. ҶДММ «Таъмири нақлиёти сабукрав»

Маълумот оиди фаъолияти корхонаву ташкилотҳои ҳудуди Ҷамоат ва теъдоди шаҳрвандоне, ки дар онҳо бо ҷои корц доимц таъминанд:

Соҳаҳои иқтисодиёт

Миқдори

субъектхои бизнеси хурду миёна ва ташкилоту муассисахои қайдгардида

Дар айни ҳол машғул аст (нафар)

Хизматрасони ва савдо

35

113

Маориф

4

301

Тандурусти

6

24

Кишоварзц

401

3451

Дигар соҳаҳо

15

251

Ҳамагц

461

4140

Соҳаи кишоварзц. Асоси иқтисодиёти Ҷамоатро соҳаи кишоварзц ташкил медиҳад, ки дар он 40 % аҳолии қобили меҳнат (3561 нафар) дар 986 хоҷагиҳои деҳқони асосан бо ғаллакори, боғу токпарварц, ниҳолпарварц, сабзавоткорц, кирмакпарварц, занбури асалпарварц ва чорводорию паррандапарварц машғул мебошанд. Ҳоло 1375 хоҷагиҳои деҳқони фаъолият мекунанд.

Истифодабарии замин. Майдони умумии заминҳои Ҷамоат га буда, аз он 5020,44га заминҳои кишоварзц (аз 2308,06,га (45,96 %) оби) мебошад.

Масоҳати заминҳои кишт 2054,7 га, токзор 846 га, бог 88 га.

Маориф. Шумораи кўдакони синни томактаби 4427 нафарро ташкил медиҳад. Дар ҳудуди Ҷамоати деҳот 3 мактаби таҳсилоти миёнаи умуми (МТМУ) фаъолият дошта, дар он дар соли хониши 2016- 2017 нафар омўзгорон бо таълиму тарбия машғуланд. Дар мактабҳо дар соли хониши 2016-2017 3418 – нафар хонада таълим мегирад.

Инфрасохтор. Дар ҳудуди Ҷамоат дар айни ҳол 2 китобхона , 2 хонаи фарҳангц, 8 чойхона, 2 туйхона , 1 ҳаммом, 3 масчид ва 1 варзишгоҳи типи замонави фаъолият дорад.

Шакли идоракунц.

Мақоми худидоракунии маҳалли – Ҷамоат аз 21 нафар вакилони аз ҷониби интихобкунандагони шаҳрак ва деҳот интихобгардида иборат мебошад. Аз ҳисоби вакилон Шўрои Ҷамоат иборат аз 7 нафар интихоб шудаанд, ки моҳе на кам аз як маротиба маҷлисҳои худро доир менамояд. Дар маҷлисҳои он раис, як нафар муовинон, котиб, як нафари намояндагон аз маҳалҳо, соҳаҳои кишоварзц , маориф ва тандурусти иштирок менамоянд. Аз тарафи маҷлиси Ҷамоат Шўро, комиссияҳо ва дастгоҳи иҷроияи Ҷамоат ташкил карда шудааст.

Бинои Ҷамоат соли 2010 дар деҳаи Ругунд сохта шудааст. Аз рўи штати кори дар Ҷамоат 10 хизматчии давлатц ва 3 нафар коргарони техникц (шартномавц), ҷамъи 13 нафар коргар фаъолият доранд. Дар Ҷамоат 1 адад компютер мавчуд аст. Ҷамоат бо нақлиёти маркаи «УАЗ» таъмин мебошад вале он дар ҳолати кори қарор надорад.

Фаъолияти вакилон ва комиссияҳои Ҷамоат

Дар Ҷамоати деҳот 21 ҳавзаи интихоботц мавҷуд буда, шумораи умумии интихобкунандагон 9036 нафар, аз он 4503 нафар занҳо мебошад

Маълумот оид ба ҳайати сифатии вакилони Ҷамоати деҳот:

Шумораи вакилон

Аз он ҷумла занон

Мил-лат

Маълумот

Ихтисос

Синну сол

Соҳаи

фаъолият

Тоҷикон

+збекон

Олц

Олии нопурра

Миёнаи махсус

Миёна

Кишоварз

Мухандис

Омӯзгор

Ҳуқуқшинос

Табиб

Дигар

То 30 сола

31-40 сола

41-50 сола

51-55 сола

56-60 сола

Аз 60 боло

Хизматчии давлатц

Роҳбари корхона

Соҳибкор

Иттиҳодияи ҷамъиятц

Дигар

21

2

18

4

12

4

5

10

1

5

2

3

1

4

4

4

8

1

6

7

8

Бо қарори маҷлиси вакилони Ҷамоати деҳоти Сабристон (даъвати II) аз 18 марти соли 2015 № 9 комиссияҳои доимии зерин таъсис дода шуда, то ба имрӯз фаъолият доранд

  1. Комиссияи доими оид ба масъалаҳои тараққиёти иқтисодц ва буҷет бо 5 нафар аъзо;

  2. Комиссияи доими оид ба қонуният, муҳофизати тартиботи давлати ва ҷамъиятц бо 5 нафар аъзо;

  3. Комиссияи доими оид ба сохаи кишоварзц бо 5 нафар аъзо;

  4. Комиссияи доими оид ба маориф, фарҳанг, тандурустц, ҷавонон, варзиш ва сайёҳи бо5 нафар аъзо;

  5. Комиссияи доими оид ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо бо 5 нафар аъзо.